Конкурси

 

Супер 8 - регламент

Назад »

     

                                                

    МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС ЗА ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ , ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ И ГРУПИ "СУПЕР 8"

 

  "Супер 8" е  музикален конкурс с история. Той бе рейтингово предаване на ТВ 7 в рамките на три години.

    Екипът на "Супер 8" рестартира предаването. Новият формат е международен и се базира на новите технологии.

    Всяка седмица, от понеделник до събота, на сайта на ИТВ "Аз мога, аз знам" ще се излъчват любителски заснети и качени в интернет видеоклипове на участниците с вокални изпълнения върху инструментал, който не съдържа дублиращи основния вокал мелодични линии или с инструментален съпровод, изпълнен по време на заснемането на видеоклипа. 

     Участниците са разпределени в следните групи и категории солисти и вокални формации:

     Първа възрастова група: солисти до 7 години, навършени към момента на участието.

    Втора възрастова група: солисти  от 8 до 10 години, навършени към момента на участието.

    Трета възрастова група: солисти  от 11 до 13 години, навършени към момента на участието.      

    Четвърта възрастова група: солисти от 14 до 16 години, навършени към момента на участието.

     Пета възрастова група: солисти от 17 до 19 години, навършени към момента на участието.

     Шеста възрастова група: солисти от 20 до 30 години, навършени към момента на участието.

      Вокални ансамбли /дует, трио, квартет, квинтет/

      Вокални групи /7 и повече участници/

Изпълненията се оценяват от:

- зрителите на ИТВ "Аз мога, аз знам", които могат да гласуват на

http://azmogaazznam.com/index/competitions/id/281

- професионално международно жури

     Зрителският и професионалният вот оформят крайното класирането.

     Всяка неделя на сайта на телевизията и You tube канала се излъчват изпълненията на седмичните победители. На живо те отговарят на въпроси и изпълняват задачи поставени от журито.

    Седмичните победители получават грамота, награда безплатно участие в уъркшоп и се класират за месечната класация.

     Месечните победители получават грамота, безплатно участие в уъркшоп и право на участие в Годишния конкурс на живо, в зала, където се състезават за изпълнител на годината.

     Победители във всички възрастови групи и категории от годишната класация получават  награда – авторска песен, специално композирана за тях и участие в Международен музикален конкурс "Арлекин", участие на финала на "Арт мюзик фестивал", чиято цел е да избере артисти, на които предлага договор с италианска звукозаписна компания  и съответна кандитатура за финалите на Rai Uno за Сан Ремо.

      Всеки кандидат - участник  попълва:

  1. Регистрационна форма и я изпраща на имейл  адрес: super8@abv.bg
  2. Декларация за съгласие за излъчване в интернет:

- от пълнолетните участници

- за непълнолетните участници от родител

3.  Заплаща такса за участие на банкова сметка BG03STSA93000025133221

-  такса за индивидуален изпълнител - 20 лв.,

-  такса за членове на вокални ансамбли  - 10 лв.,

-  такса за участниците във вокални групи - 10 лв.

Такси за участие не се връщат.

        Участници без попълнени коректно заявка  за участие и декларация не се допускат.

        Успоредно с провеждането на международната музикална класация "Супер 8" ще се провеждат майсторски класове и лектории с музикални специалисти от страната и чужбина, за които участниците ще бъдат информирани по имейл.

      Организаторите си запазват правото да правят промени в регламента.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Във връзка с организацията, провеждането, заснемането и излъчването на интернет ТВ  предаване  "Супер 8" на  ИТВ"Аз мога, аз знам"

 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................

                                               /име, презиме, фамилия на декларатора/

 

родител/настойник на ........................................................................................................

                                               /име, презиме, фамилия на детето/

 

родено на .......................................

 

от ........................................................................................................................

                                   /училище, клас /

 

Декларирам, че съм запознат/а с предаването "Супер 8" на  ИТВ"Аз мога, аз знам"и във връзка с това давам съгласието си за следното:

 

1.                  Детето ми да вземе участие в телевизионното предаване.

2.                  Участието на детето ми в рамките на телевизионното предаване да бъде излъчвано в програмите  на  ИТВ"Аз мога, аз знам", както ефирно, така и в официалната интернет страница на на  ИТВ"Аз мога, аз знам"и чрез други технически способи, изцяло или на части.

3.                  Снимки на детето и неговото име да бъдат използвани "Супер 8" във връзка с телевизионното предаване - в интернет, видео- и печатни материали и др.

4.                  Давам съгласието си представители "Супер 8" , във връзка с телевизионното предаване, да се свързват с детето ми - посредством предоставен телефон за връзка.

5.                  Запознат съм, че телевизионното предаване "Супер 8" и заснетите въз основа на него телевизионни предавания са продуцирани и създадени от ИТВ"Аз мога, аз знам"  и са нейна собственост.

 

 

Телефон за връзка:........................................................

 

 

     Дата:                                                                                                                                                     Декларатор:  .........................................

 

                                                                                                                                              /подпис/

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Изпълнител

/Попълвате името на вокалния ансамбъл или група. Две имена, ако е солов изпълнител/

Възраст

 /навършени години, ако е солов изпълнител/

Вокалния ансамбъл:

/оставяте само необходимото: дует, трио, квартет, квинтет/

Вокална група:

/брой на изпълнителите/

Заглавие на песен:

Автор на музика:

Автор на текст:

Кратко представяне на изпълнителя:

Линк към видеото на изпълнителя: 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

/Данните на лицето за контакт са конфиденциални и не се публикуват в сайта или в you tube канала на класацията/

Име и фамилия

Email

Телефон

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА на имейл: super8@abv.bg

 

УЧАСТНИЦИ