Конкурси

 

Конкурс за рисунка и фотогрфия "Златна есен"

Назад »

 

Клипът на конкурса "Златна есен" е озвучен с откъс от  Четирите годишни времена /Есен/ на Антонио Вивалди.

Повече за "Божият сирак" Вивалди, вижте филма ТУК.  

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ЗЛАТНА ЕСЕН“

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ГОВОРЯТ

 

За рисунка може да гласувате ТУК

За фотография може да гласувате ТУК

Класацията в конкурса "Златна есен" за фотография и рисунка 

ИТВ „Аз мога, аз знам“ обявява международен конкурс за рисунка и фотография на тема“Златна есен“. Конкурсът има три основни категории:

Първа категория : от 5 до 8 години

Втора категория : от 9 до 11 години

Трета категория: от 12 до 15 години

Конкурсът е без такса участие.

  Срок за изпращане на снимките: 5 декември 2021г. Творбите на номинираните участници в конкурса „Златна есен“ ще бъдат качени на сайта на ИТВ “Аз мога, аз знам“ –  www.azmogaazznam.com  и отворени за гласуване от7.12.2021г до 14.12.2021 за определяне на победител на зрителя.

Победителите  в конкурса „Златна есен“ ще бъдат обявени на 18.12.2021г.

  Най-добрите творби ще бъдат включени в изложба по време на тържественото награждаване на победителите. Награждаването ще се излъчи на живо в ИТВ “Аз мога, аз знам“. Всички участници класирани до десето  място ще получат грамоти.

  Награди:

1-во място – уъркшоп и книги   

2-ро място – уъркшоп и книги 

3-то място – уъркшоп 

  До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

 

РИСУВАНЕ

Картините трябва да са в размер 35/50 см . Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.  Творбите трябва да се изпратят в два варианта –снимка на картината, надписана с името на автора на рисунката на e-mail адрес:azmogaazznam@abv.bg и рисунка на адрес: София 1000, Централна поща, пощенска кутия №327.  На гърба на всяка картина да бъдат нанесени следните данни: Име и фамилия на детето/автора ,възраст, телефон за връзка /родител, преподавател /   Всяко дете може да изпрати до две рисунки.  Жури от професионални художници ще присъди наградите.  

 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИЯ

   Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат  заглавие  с името на  автора фотограф.

2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела .  

3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението;

Не се допускат сничмки с допълнителна обработка.

  4. Снимките се изпращат на  e-mail: azmogaazznam@abv.bg и на адрес: София 1000, Централна поща, пощенска кутия №327.

5. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:  година на заснемане; да бъде посочена  възраст и име на родител/настойник; телефон за връзка.

 

 

     

 

УЧАСТНИЦИ