Конкурси

 

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ СуПЕр 8

Назад »

МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРНЕТ

МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ

            СуПЕр 8

 

РЕГЛАМЕНТ

Когато една песен се превърне в хит ,за нея няма  граници и изпълнителят се превръща в звезда за една нощ. Но за да се случи това светът трябва да ви види и чуе.Вече имаме интернет, сцената може да бъде у вас .Е това е СУПЕР 8 -  конкурсът, който дава криле.

В конкурса могат да участват изпълнители от цял свят без ограничение на жанра  /поп, рап, рок , фолклор/  в следните възрастови групи:

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

Първа възрастова група – до 9 години

Втора възрастова група 9 – 12 години

Трета възрастова група 13 – 15 години

Четвърта възрастова група 16 – 19 години

Пета възрастова група 20 – 30 години

ВОКАЛНИ ГРУПИ:

Първа възрастова група – до 11 години

Втора възрастова група – от 12-до 15 години

Трета възрастова група - над 16 години

Скъпи участници достатъчно е да изпратите видеоматериал  с ваше изпълнение по време на концерт, в домашни условия заснето с телефон или камера  или изработено в студио във формат  “avi”, „mp4″, mov  на skype: rosi.55 или mail: az_moga_az_znam@abv.bg

Всеки може да гласува за изпълнението ви, като получилият най-много точки в групата за седмицата, продължава да се бори за титлата месечен победител и да участва в месечната класация-концерт /първите десет/ на победителите, която ще бъде излъчена по Детска телевизия „Аз мога,аз знам”и ще им бъдат изпратени грамоти. Всеки месец ще правим интернет концерт с водещи Анна  и Самуил Логсдон от Чикаго.

Победителите / класирани на първо място/ от месеците / от 01.05.2013 -01.05.2014 г/ ще бъдат наградени на Гала  концерта, който ще се проведе на 31.05.2014 г. в гр. Варна по време на Фестивала за детско медийно изкуство „Арлекин” /arlekinfest.com/. 

 

INTERNATIONAL INTERNET MUSIC COMPETITION

                     Super 8


REGULATION
When a song becomes a hit, it has no boundaries and the performer becomes a star overnight. But for this to happen, the world needs to see and hear you.With the Internet, the scene can be in your home . This is the SUPER 8 competition - which gives wings .


The competition is open to artists from all over the world without any limit on the genre / pop, rap , rock, folk / in the following age groups:


INDIVIDUAL PERFORMERS :
First age group - up to 9 years
Second Age Group 9 - 12 Years
Third age Group 13 - 15 years
The fourth age group 16 - 19
Fifth age Group 20 - 30 years


VOCAL GROUPS :
First age group - up to 11 years
Second age group - from 12 to 15 years
Third age group - over 16 years


Dear participants it is sufficient to send a video of you, performing at a concert, filmed in domestic conditions by phone or camera or made ​​in a studio, in a format "avi", "mp4", „mov“. ON SKYPE: rosi.55  or mail: az_moga_az_znam@abv.bg


Anyone can vote for your performance , The one who receives the most points in the group for the week, continues to fight for the title monthly winner and participate in the monthly chart concert / top ten / the winners , which will be broadcast on Children's Television " I can, I know " and will be sent certificates. Winners / ranked first position each month / from 01.05.2013 -01.05.2014 g / will participate in the gala concert that will be held on 31.05.2014 in Varna during the festival of children's media art " Harlequin "/arlekinfest.com/  and the winners of " Super 8 " groups who will receive the annual prizes .