Състезатели

NULL

ЕЛИН ЮЗЕИРОВА АХМЕДОВА, 9 Г., С. ДЯНКОВО, ОБЛ. РАЗГРАД

Брой гласове:
17

 

 

На пиедестала на народната любов

Дякона, Левски, Апостола – три благословени имена! Те греят във всяко българско сърце. С благоговение ги нашепват и малки дечица и беловласи старци. Защо ли? Може би защото целият му живот е едно изпитание, една тежка борба за народно добруване, една изключителна, стигаща до безумие смелост и жертвеготовност. Отечеството за него бе светиня, народът – кумир, свободата – свещен завет.

Уникален е историческият факт, че Левски съумява само за три-четири години да изгради Вътрешната революционна организания – като реална политическа и военна сила на българския народ – стъпвайки направо върху „неразораната от никого преди това нива”. С какво е успял Апостола в години на апатия и страх да спечели толкова много хора, за една нова идея, несподелена с народа до тогава? Едни хора може би е спечелил с пословичната си веселост, с умението да пее душевни, народни песни, които могат да достигнат и до най-коравото сърце. Други може би с пословичното си безстрашие, способността „да минава невредим през самите зъби на смъртта”. Трети може би с магическото свойство на очите си, с които е можел да надникне в душите на хората и да ги предизвика за откровена изповед за нещастията и несгодите им. Но може би силата на неговото обояние не би била така трайна, така непреходна, ако той не е говорел онова, което хората са искали вече да слушат, ако не е давал верни отговори на онези въпроси, които времето вече е поставило. Не напразно още тогава хората са се прекланяли пред него и са го наричали „Безсмъртния Дякон”, „неустрашимият български бунтовник”, „светец”.

Минават години, историята неуморно следва своя ход. Много имена са забравени, много съвременници на Апостола опорачават заветите и предават идеите му. Но той остава в сърцата ни и признателността ни. Той е навсякъде около нас и в нас, учи ни на патриотизъм и родолюбие, човешка топлота и вяра, всеотдайност. Левски създаде бъдещето. Неговото име е парола. Неговият живот – знаме.

 

 


ЕЛИН ЮЗЕИРОВА АХМЕДОВА, 9 Г. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” С. ДЯНКОВО, ОБЛ. РАЗГРАДУЧАСТНИЦИ: