Състезатели

NULL

Никол Петрова Славова 11 клас ЕГ „ Христо Ботев“, Кърджали, ръководител: Надежда Карагьозова

Брой гласове:
1

Ненаписано 

 

Не ми се пише повече!

Апостоле,

дали има смисъл изобщо?

За нашия народ днес няма спасение!

Със славното миналото той няма общо.

Не ми се пише повече!

Апостоле,

не си нужен никому вече,

днес всички сме славни, велики....

защо ли се бори, синеоки човече?!

Кому беше нужно бесилото страшно

и в Къкрина ханчето днеска е прашно.

Не ми се пише повече!

Апостоле,

народът ти е сляп и глух ,

живеем в твоята земя от спомени,

но в нас все още тлее робски дух.

Не ми се пише повече!

Апостоле,

ако можеш ти го направи.

Бог небето за теб да отвори,

да слезеш,

да видиш,

па тогава пиши.

Не ми се пише повече!

Апостоле,

в мен нещо дълбоко бушува, гори,

срам ме е от тебе, Игнатие,

предадохме те...и боли.

Не ми се пише повече!

Апостоле,

аз знам, че ти ще ни простиш,

но аз няма да простя на себе си!

Дяконе,

на недостойни не можа да угодиш.


 УЧАСТНИЦИ: