Състезатели

NULL

Мартин Николаев Николов IX а клас Заместник-председател на Ученическия съвет към 78.СУ „Христо Смирненски“ – гр. Банкя

Брой гласове:
0

Стихотворение за Васил Левски

 

Роден бе той в майка България

и за нея даде своята душа.

Обесен бе край София,

За да успее да ни извоюва свобода.

Безброй тайни комитети успя да направи

И заслужил е нашите похвали.

До последен дъх се е борил да ни освободи

И днес да ходим с гордо вдигнати глави.

Съвкупност от храбри дела и доброта,

Това е Левски, човек борил се за нашата свобода.

Щом помислим за него се изпълват с гордост нашите очи

Защото българско сърце е туптяло в неговите гърди.

Васил Иванов Кунчев се казва той,

За всички нас е велик , български герой.УЧАСТНИЦИ: