Състезатели

NULL

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА, 8 Г.

Брой гласове:
37

 

 

Васил Левски

Беше февруари. Навън валеше сняг и духаше много силен и студен вятър.Истинска зимна приказка. Мама ме приготви за училище и аз тръгнах през снежната партина . На прага в тази толкова студена зимна сутрин  ме посрещна моята учителка. Поздравих и влязох в класната стая. Малко след това влезе и тя нашият учител. Всички очаквахме да ни изпитва а тя каза:

-Деца днес ще говорим за Васил Левски. Наближава 19 февруари. Знаете ли какво се е случило на тази дата? Сега ще ви разкажа.

Госпожата започна разказа си за Васил Левски. Всички ние в захлас слушахме за него Апостолът на свободата. Васил Иванов Кунчев. Името което го запомних за винаги. 19  февруари обесването на Васил Левски. И така госпожата започна разказа си:

„ На 26 декември 1872 г. Васил Левски, заедно с Никола Цвятков напуска  град Ловеч. Никола  тръгва сам, възседнал коня си, в чийто самар са били зашити архива на комитета и някои писма. Левски, облечен в стари турски дрехи и фес на главата вървял пеша. След време настига Никола. Когато минават  през „Пази мост” срещат двама турски заптиета. Левски се отбил настрана от пътя, за да не разберат, че са заедно. При срещата, която станала при „Пази мост”, Али Чауш попитал Никола къде отива и като чул, че отива за Търново, го разпитал за другаря му.  Когато Никола казал, че не познава другия пътник, заптието питал Левски кой е и къде отива. „Отивам на лозето.” И добавил: „Аз тебе те познавам, ти не ма ли познаваш? Аз съм от Ловеч.” Стражарите си тръгнали към Ловеч, без да се интересуват видимо повече от срещнатите. Левски се отклонил към лозето, за да не се усъмнят турците и след известно време се върнал към първоначалния си маршрут, стигайки Никола.

Двамата пристигнали в Къкринското ханче по късно вечерта. Ханът бил пълен с хора. Апостолът и Никола Цвятков се опитали да минат незабелязани в тълпата, но един от селяните започнал да любопитства. Христо Латинецът, който държал ханчето и бил член на тайния комитет се опитал да каже, че непознатият е Христо Иванов Крачулът. За нещастие последният се оказал кръстник на любопитния селянин, който отишъл в одаята на Левски, за да го поздрави. Апостолът, обаче наистина познавал Христо Иванов и успял да излезе от положение като накрая се съгласил, че много се е променил.

След като всички гости напуснали ханът, тримата седнали да вечерят и да се поговорят. Малко след това си легнали да спят. Никола сънувал сън и малко преди полунощ се събудил. Цвятков не можел да заспи и отишъл да яде с намерението да не ляга до заминаването. След два часа през нощта той отново събудил спътниците си и този път всички започнали да се подготвят за пътуването си. Христо отишъл да уведоми роднините си, че ще отсъства, а Левски излязъл през задната врата. Тъкмо се връщал и чул че на входната врата се хлопа. Николчо помислил, че Латинеца се връща, но ударите зачестили и се чул вик. Той разпознал гласа на заптието от „Пази мост” и веднага казал  на Левски. Заградени били от много заптиета. Левски взел от стената револвера на Христо Латинеца и излязъл през задната врата. Там прекосил двора, но за да не вдига шум Дяконът се засилил да прескочи плета. Заптиетата го забелязали и стреляли по него. Един от куршумите го засегнал, но това не било пагубно. За негово нещастие, докато прескачал плета, потурите му се закачили за един от колците на плета и той паднал по лице на външната страна на оградата. Там го чакали три заптиета, които му се нахвърлили почти едновременно. Левски за малко успял да ги отблъсне като дори ранил един, но другарите им бързо пристигали. Последвал сблъсък и Апостолът на Свободата най-накрая бил заловен.”

-Деца - продължи нашата учителка.- Когато са заловили Левски турските заптиета не са знаели кой е. Затова той е откаран в Търново да бъде разпознат Там става ясно кой е. Левски, е бил  охраняван само от 20 заптиета до София,и се е надявал до последно, че ще бъде освободен от съмишленици. Така  той е предаден на съд и на 18 февруари е бил обесен Затова деца ние българите честваме на 19 февруари обесването на Васил Левски. Човекът който се е борил за свободата ни срещу турските заптиета.

Часът свърши. А всички ние разбрахме как е заловен и обесен Васил Иванов Кунчев – Дяконът.Госпожата ни обеща и в някои от следващите часове да ни разкаже още за джингиби.


АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА, 8 Г. НБУ” МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”, ГР. БУРГАСУЧАСТНИЦИ: