Състезатели

NULL

СИМЕОНА КРОТЕВА, БЛАГОЕГРАД

Брой гласове:
19

ЛЕВСКИ

Левски е борец за свобода.
дал живота си за нея.
И във пролетната ведрина
аз за него песни пея.

С хитрост побеждавал е шпиони
изпратените от султана войни.

Ала както веднъж бягал
и оградата прескочил
връзките се там заплели,
турците го заловили.

Отвели го при съдията.
Дни наред го питали,
Питали разпитвали.
Но Левски никой не издал,
свойте тайни премълчал.

Турците - какво да правят не знаели.
Дълго се чудили и маели.
И накрая те решили - бесилка построили
и на Левски те въже сложили.

Така борецът се споминал
на тридест и шест години,
но в сърцата български останала искра
на надежда, хляб и свобода.


СИМЕОНА КРОТЕВА, IIIА КЛАС, V СОУ "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ", БЛАГОЕГРАДУЧАСТНИЦИ: