Състезатели

NULL

ЛЮБЕН ИГНАТОВ,13Г., С. РАЗЛИВ, ОБЩ. ПРАВЕЦ

Брой гласове:
10

 

 

                                                    Пътят до бесилото

 

         Седеше окован във вериги... Мислеше... Колко пъти бе прескачал дуварите, колко пъти е преминавал през комшолъците...Но сега... Какво се случи?! Не може да го проумее. Не мислеше само за себе си. Мислеше единствено само за своя поробен народ.

Дали щеше да се запази мрежата от комитети, които създаде? Ще има ли още предателства?

Предателства... Защо?... Нали всички милеем за България? Нали всички сме българи?

Левски мислеше и не усети, че навън вече зазоряваше.

Чакаше го дългият път до бесилото!

 

 


ЛЮБЕН ИГНАТОВ,13Г., С. РАЗЛИВ, ОБЩ. ПРАВЕЦУЧАСТНИЦИ: