Състезатели

NULL

Михаела Фенерева 11г. с.Драганово / общ.Г.Оряховица /

Брой гласове:
15

 

 

 


Сиво,торбесто меченце,
със торбичка на коремче,
има малка черна лапа,
евкалипт по цял ден си похапва.
По дърветата стои,
и обича то да спи!
Що е то?
(коалата)


Мънички,зелени,
с петна украсени,
в гьолчето живеят,
квакат и лудеят.
Мухички ловят,
в жабоняка спят,
а щърка щом долитне тук,
бягат бързо те оттук!
Що е то?
(жабките)

Кафява и дебела,
среща се в предела,
има я и в планините,
първи враг е на пчелите!
Що е то?
(мечката)
УЧАСТНИЦИ: