Новини

   

  Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него

   

  ОБЩИНА ВАРНА

  ОБЯВЯВА

  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

  2018 г.

   

  САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО. 

            В рамките на програма „Младежки дейности“ 2018 г., дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна, ще реализира първото издание на Националния конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“. Конкурсът има за цел да даде възможност на  млади хора да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

           Нашата действителност провокира различни гледни точки и проекции на възприятия, в която расте и се развива българската младеж. Всички ще очакваме с интерес есетата на младите творци и възможността да споделим техния свят на мечти и надежди.

  РЕГЛАМЕНТ

  1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.

  2. Изисквания:

  2.1. Формат:

  • до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

  2.2. Придружаваща информация:

  • трите имена на автора;

  • личен телефон и e-mail за връзка.

  2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

  • на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.

  2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

  3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

  4. Критерии за оценяване:

  4.1.Изисквания:

  • тематична свързаност на есето;

  • последователност/логика на изложението;

  • структура: увод – изложение - заключение.

  4.2. Език:

  • езиков речник и умение да бъде използван;

  • правопис и пунктуация.

  5. Оценяване:

  5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

  5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

  6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:

  •      І-ва награда - 400.00 лв.

  •      ІІ-ра награда - 300.00 лв.

  •      ІІІ-та награда - 200.00 лв.

  •      Три поощрителни награди по 50.00 лв.

  7. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.

  - на сайта www.varnanamladite.com;

  - на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;

  - на сайта www.azmogaazznam.com.

   

  8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

   

  За контакт и допълнителна информация:

  Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“

  тел: 052/820 804

   

   

   

  Назад »