Новини

   

  ФИЛМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ПЕСЕН И ПАМЕТНИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПО СВЕТА

                                                                              ИТВ "Аз мога, аз знам", Държавна агенция за българите в чужбина" и                                                                                   Международен фестивал за детско и младежко медийно изкуство "Арлекин" 

  предлагат да участвате в проект включващ:

   

  ФИЛМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ПЕСЕН И  ПАМЕТНИЦИ

   НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПО СВЕТА

  ОРГАНИЗИРАТ СЪЗДАВАНЕТО НА

  ФИЛМ И ПЕСЕН ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

   

  Идея:

  • Да се даде възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола на свободата;
  • Да се насочи вниманието на младите хора към националната история;
  • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
  • Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и актуалността на събитието в националната ни история;
  • Да се стимулира изследователска дейност;
  • Да се формират умения и компетенции за работа в екип;
  • Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство.

          Филмът ИЗПИТЪТ“ ще бъде разказ за Левски, съчетан с откровено непринудена  дискусия между децата и младите хора за активната им гражданска позиция днес, спрямо неговите идеи. Паметниците на Левски по света и рисунките на децата ще допълнят разказа за Левски.  

          Оценката за издържания изпит във времето от Левски ще бъде повод за създаване на песен, посветена за него.

   

  Условия за участие:

          Децата и младите хора могат да участват индивидуално или в екип със:                                                     

          1. Стихотворение за Васил Левски

          2. Рисунка на Васил Левски /сканирана или снимана с телефон, с размер  1920x1080/

          3. Текст или музика за  песен, посветена на Васил Левски

          4. Снимка или видеоматериал на паметник /паметна плоча/ на Левски и текст

          5.  Видеоматериали за филма

  • снимков материал, видео и текст
  • материали от чествания на Левски и драматизации

          Материалите трябва да отговарят на следните качества и формати: Full HD video 1920x1080, 50i, 25 fps, (MOV, mpg, mpeg, mxf, mp4) audio 48khz .   При заснемане с телефон, той трябва да е в хоризонтална позиция. Материалите могат да се изпратят чрез  WeTransfer  или друга платформа.

          6. Дискусия на тема "Изпитът", провокирана от  мисълта на Васил Левски: "Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре." Дискусията ще се проведе онлайн от Национален музей „Васил Левски“ - Карлово през платформата ZOOM.

          7.  Плакат за филма „Изпитът“ / размер А3/

           Филмът ще се монтира от всички получени материали и дискусията от  ученици от НПГПТО "М.В. Ломоносов", София.

          През цялото време организаторите ще са на разположение за професионална консултация и общи творчески срещи в ZOOM. След предаване на материалите и успешно издържан тест върху теми, обсъждани по време на създаването на филма и песента, участниците ще получат сертификати за "Основи в киното, телевизията и  композиране на песен". На всички участници, включили се в проекта, ще бъдат връчени грамоти.       

          Ръководител на проекта е г-жа Спаска Бистрашка, гр. Карлово.

  КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТА: 5.02.2021 г.

          МАТЕРИАЛИТЕ И ВЪПРОСИ  ПО ПРОЕКТА ИЗПРАЩАЙТЕ НА e-mail:  levski2021@abv.bg

   

   

   

  Назад »