Новини

   

  Растем заедно

  Детска градина №85 „РОДИНА” гр. София работи по проект „Растем заедно”. Проектът  „Растем заедно” ще се реализира в три модула – „Детска академия за таланти”, „Лятна академия” и „Спортна академия”. Проектът е в посока на изграждане на ценностна система, обогатяване на детската душевност, формиране на гражданско поведение и физическо здраве на децата. Изграждане на позитивна психологическа и развиваща среда в детската градина, чрез изграждане на ателие за полезни умения и психомоторика.

  Целите на проекта са:

  1. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на всяко едно дете в ДГ.

  2. Адаптиране на материалите за работа с децата със специални образователни потребности с цел тяхното най- добро приобщаване в ДГ и след това в училище и самостоятелно функциониране в обществото.

  3. Активно участие на родители, с цел активно участие в ежедневието на децата си.

  4. Откриването, развитието и изява на деца – таланти и стимулиране на деца с изявени дарби.

  5. Превенция на агресивното поведение при децата.

   

  Номер

  Дейност

  График за изпълнение от...до...

  Изпълнител на дейността

  (водеща и/ или партньорска институция/организация)

   

  Модул 1 „Детска академия за таланти“

  Месец април месец-май 2018г.

  ДГ № 85 „Родина“

  1.

  Информационна кампания за първи модул – транспарант/винил/, обяви, постери, календар на дейностите, анкети, медийно отразяване.

  03.04.2018 г.- 31.05.2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  2.

  Изложба - базар „Червен Великден“ – произведения на деца и родители в клуб „Растем заедно!“

  03.04.2018 г.-  06.04.2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  3.

  Открити моменти по групи - „Всички можем заедно!“

  м. април - м. май 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  4.

  Тематична изложба за 24 май с участието на деца със специална подкрепа.

  21.05.2018 г. -25.05.2018 г.

  ДГ № 85 „Родина”

       5.

  Детски празник „Щастливо детство за всички“.

  01.06.2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

   

   

  Модул 2 „Лятна академия“

   

  м. юни – м. юли 2018 г.

   

  ДГ № 85 „Родина“

  6.

  Информационна кампания за 2 модул – обяви в сайт на ДГ и в родителските интернет групи, календар на дейностите.

  м. юни – м. юли 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  7.

  Зелено училище с децата от ПГ.

  м. юни 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  8.

  Обособяване на  психомоторно ателие с развиващи играчки и терапевтично оборудване.

  м. юни 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  9.

  Излет до „Лозенска планина”.

  м. юли 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

      10.

  Обогатяване на логопедичен кабинет с дидактични материали.

  м. юли 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

   

   

  Модул 3 „Спортна академия“

   

  м. септември – м. ноември

  2018 г.

   

  ДГ № 85 „Родина“

      11.

  Информационна кампания за 3 модул –обяви в сайт на ДГ и в родителските интернет групи, календар на дейностите.

  м. септември 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

      12.

  Детски празник  „Празнуваме заедно!“

  15.09. 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  13.

  „Дни на приобщаването” :

  - Официално откриване на психомоторно ателие в ДГ № 85;

  - Вело поход с деца и родители.

  м. октомври 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  14.

  Открити моменти по групи „Играем заедно!“

  м. ноември 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

  15.

  Видео стена, Фото изложба от дейностите по проекта.

  м. ноември – м. декември 2018 г.

  ДГ № 85 „Родина“

   

   

   

  Назад »