ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА репортаж
Куклен театър „Зорница“ при Национален дворец на децата
Ви кани на премиерното представление на
„Тримата братя и златната ябълка“
по приказната повест на Ангел Каралийчев,
по повод 110 години от рождението на писателя

Сценична адаптация и режисура - Светослав Тихолов

15.12.2012 г. – 14.30 часа, зала 308 на Национален дворец на децата

Проектът е финансиран от Столична програма "Култура" – 2012 г.
Медиен партньор – Детска интернет телевизия „Аз мога, аз знам“