ЕУФОРИЯ текст на английски и български език

 

 

  

Euphoria

Why, why can’t this moment last forevermore?
Tonight, tonight eternity’s an open door…
No, don’t ever stop doing the things you do.
Don’t go, in every breath I take I’m breathing you…

Euphoria
Forever, ’till the end of time
From now on, only you and I
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going up-up-up-up-up-up-up

We are here, we’re all alone in our own Universe,
We are free, where everything’s allowed and love comes first,
Forever and ever together, we sail into infinity,
We’re higher and higher and higher, we’re reaching for divinity.

Euphoria
Forever, ’till the end of time
From now on, only you and I
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going up-up-up-up-up-up-up

Forever we sail into infinity,
We’re higher, we’re reaching for divinity…

Euphoria, euphoria
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria….
An everlasting piece of art
A beating love within my heart
We’re going up-up-up-up-up-up-up
Euphoria, euphoria
We’re going up-up-up-up-up-up-up

Еуфория   Думата има гръцки произход. Идва от гръцкото εὐφορία. Думата означава  повишено самочувствие, веселост, възбуда, свързани с положителни емоции - получаване на подарък, добра новина, радост.  Казваме: изпадам в еуфория.

 

ЕУФОРИЯ

превод Валя Надова

Защо, защо не може този момент да трае вечно?
Тази вечер, тази вечер вечността е отворена врата…
Не, никога не спирай да правиш нещата, които правиш.
Не си тръгвай, с всеки свой дъх, аз вдишвам теб

Еуфория
Завинаги, до края на времето
От сега нататък, само аз и ти
се издигаме
Еуфория ,
Вечно творение на изкуството
Дишаща любов в сърцето ми,
Ние се издигаме

Ние сме тук, Ние сме сам сами в своя собствена вселена
Ние сме свободни, когато всичко е възможно и любовта идва на първо място,
Винаги и завинаги заедно, отплаваме в безкрайността.
Издигаме се по-високо и по-високо, достигаме божественост.

Еуфория
Завинаги, до края на времето
От сега нататък, само аз и ти
се издигаме
Еуфория
Вечно творение на изкуството
Дишаща любов в сърцето ми
Ние се издигаме
Винаги и завинаги заедно, отплаваме в безкрайността.
Издигаме се по-високо и по-високо, достигаме божественост…

Еуфория, Еуфория,
ние се издигаме,
Еуфория,
Вечно творение на изкуството,
Дишаща любов в сърцето ми
Ние се издигаме
Еуфория, Еуфория,
Ние се издигаме