Състезатели

NULL

ДОБРОМИРА ХРИСТИЯНОВА МИТКОВА , 9 Г. ГР. ВАРНА

Брой гласове:
17

 

 

                   КОСИТЕ  НА  ДЯКОНА


                   В късен час тихо ЛЕВСКИ
                   продумал  на своята майчица:
                   Майчице свята, скъп съм ти зная,
                   но родината моя, зове ме.
                   В сълзи, в кръв, в безчинство
                   гине народа почернен .
                   За БЪЛГАРИЯ майко,
                   живота свой, аз ще си дам
                   и за СВОБОДАТА на народа си,
                   аз ще се боря, ако ще дори да загина.
                   Моля те, майчице свята, а ти не плачи.
                   Вземи ми косите ,
                   до сърцето си свое сложи ги.
                   Пази ги!Ако ли пък погина
                   незнайно къде,
                   нека ти бъдат спомен от мене!...
                   Така ЛЕВСКИ думал в един късен час,
                    на своята майчица свята.
                    И своята сила и святост
                    оставил чрез тях!
                    На потомците свои.
                    На нас!
 


ДОБРОМИРА ХРИСТИЯНОВА МИТКОВА, 9 Г. ГР. ВАРНА, ОУ,,ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 3 КЛ.УЧАСТНИЦИ: