КОЛКО ЗВУКА ИМА ДУМАТА....?КОЛКО ЗВУКА ИМА ДУМАТА....?

Да  учим звуците с Мечо Пух и децата от куклен театър”Зорница”

Колко звука има в думата люлка?

Колко звука има в думата гора?

Колко звука има в думата мед?

Колко звука има думата гърне?

Колко звука има в думата хралупа?

Колко звука има в думата дърво?