Състезатели

NULL

ТРАЯНА ДИМИТРОВА 8Г., ГР. ТУТРАКАН

Брой гласове:
83

 

 

Безсмъртния Апостол на свободата.
Роди се под балканска стряха,
до роза, като до звезда
най-скъпи на света му бяха:
Родина, Майка, Свобода.
Но бе Родината в окови,
робиня Свободата бе.
Мълчаха гневни и сурови
земя и хора и небе.


ТРАЯНА ДИМИТРОВА 8Г., ГР. ТУТРАКАНУЧАСТНИЦИ: