Състезатели

NULL

РОСИЯНА НИКОЛАЕВА. 14 Г.

Брой гласове:
1134
 
 
 
 
Васил Левски – знаменосецът на свободата
 
Васил Левски! За Апостола на българската свобода могат да се кажат много различни неща. Повечето от тях вече са казани. Да се пише за Левски е още по-трудна задача – той е идеализиран образ, дълбоко запечатан в съзнанието на всеки българин. Името му е символ на свободата, на пълното себеотдаване.
Силният характер, будният ум, духа и неизразимата му смелост са го направили безсмъртен. Животът и делото на Апостола многократно са описвани и изследвани от български и чужди автори и въпреки всичко неговият образ не е изграден напълно. Загадка си остава онзи порив на Апостола, който го кара да остави близките си, да зареже смирения живот на човека – роб и да се издигне до символ на свободата.
Васил Кунев е роден в най – обикновено българско семейство, в такова, в каквото са родени хиляди българи. Будят неговата силна любов към Свободата, на искрената обич към изстрадалия български народ.
През краткия си живот момчето от Карлово си спечелва множество имена (Левски, Дякона, Джин Гиби), но в съзнанието на своя народ остава просто Апостола.
Безброй са мъжете загинали вимето на свободата, но нейният Апостол е едни – Васил Кунчев!
Роден в края на едно петвековно робство и убит само няколко години преди мечтаното освобождение, Левски не доживява свободата на България – и въпреки това той е бил свободен. Защото неговия дух, силен характер и житейски принципи говорят не за покорен роб, а за истински свободен човек.
Но как виждаме Левски днес, в ХХІ век, във века на високите технологии и прогреса на човешката цивилизация? Дали неговият образ е все така познат?
Няма друга личност в нашата история, която да е толкова чиста и свята, за която да се е говорило толкова много и същевременно да се знае толкова малко.
Аз не мисля, че днес ние прекалено идеализираме образа на Левски, въпреки че той е просто човек, в единствения смисъл на думата, обичащ до болка и смърт отечеството си, надраснал епохата, прозрял далеч в бъдещето и останал за винаги актуален, вечно млад – той носи в себе си нещото, което търсим и ние днес – истинските ценности и стойности в живота, любовта, обединяваща целия свят – любовта към свободата, родината и човека.
 

РОСИЯНА НИКОЛАЕВА. 14 Г., с. КОПРИНКА, ОБЩ. КАЗАНЛЪКУЧАСТНИЦИ: