Състезатели

NULL

ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ СТОЕВ 10 Г.

Брой гласове:
12

 

 

 

 

 

ЛЕВСКИ

 

Един е той, смел герой

в битка страшна влиза в бой.

Името геройско се прославя навред

в стихове се споменава ред подир ред.

Като дървар или учител

все той е бил победител.

Героя от Карлово,

дето дякон е бил,

за България се е борил

и не се е от туй морил.

В турците страх всявал

и всеки на него се надявал.

Българите го обичали

И Левски го наричали.


ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ СТОЕВ 10 Г., ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. ВАРНАУЧАСТНИЦИ: