Състезатели

NULL

ВЛАДИМИР ГЕЦЕВ , 9 Г.

Брой гласове:
588

 

 

 

 

 

Васил  Левски

(  За  един  велик  българин  )

 

В календара месец февруари

свързан е с незабравима дата.

Помнят я всички – и млади, и стари –

обесването на Апостола на свободата.

 

 

Левски – велик герой от миналото наше

България обиколил нашир и длъж,

сплотил народа ни поробен и уплашен,

укрепвал вярата му неведнъж.

 

 

За свобода и равенство се борил смело,

живота си пожертвал за родината ни мила.

Прекланяме се пред великото му дело,

пред неговия подвиг, преданост и сила.

 

 

Щом с гордост, с наи-голяма чест

си спомняме за Левски, името му славим –

чрез нас духът му жив е и до днес,

достойния му пример няма да забравим.

 

 


ВЛАДИМИР ГЕЦЕВ , 9 Г., III А КЛАС В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ХРИСТО СМИРНЕНСКИ " , ГР. ПЕТРИЧУЧАСТНИЦИ: