Състезатели

NULL

Бейшан Бейтула Яфес, 17 години, 11 клас Профилирана гимназия „В. Левски“, гр. Исперих

Брой гласове:
0

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

/стихотворение - ода/

За Апостола на свободата

слагам на сърцето си ръката

и думам изповед призната!

 

Васил Иванов Кунчев – име,

свързано с борба за свобода…

Щом чуят „Левски“, всички настръхват!

Образът на русия бунтовник

със сини смели очи се явява

и неговият лъвски скок безстрашен,

с който прескача пречките

по пътя си към свободата…

Колко пъти самоличността си ти смени,

но вътрешността ти не се промени!

И обичта ти към народа не угасна,

въпреки мисията ти опасна!

Макар и животът ти да бе застрашен,

ти винаги беше безстрашен.

И колкото пъти беше заплашен,

толкова пъти не беше уплашен.

Макар и черното бесило,

твоята съдба сполетяло…

Тайнствените комитети

доведоха до успехи!

Макар накрая да бе обесен,

в нашите сърца завинаги бе нанесен!

Ти доказа, че „дела трябват, а не думи“!

Ти жертва всичко, па и себе си дори!

Ти спечели… Спечели за цял народ!

В ума ти бе само свободата на народа –

върховният ти идеал в живота!

Идеолог за република

равноправна, чиста и свята…

Това бе на Апостола мечтата!

Благодарение на теб, Дяконе,

днешният век е век на свободата…

 

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“

 

 УЧАСТНИЦИ: