Състезатели

NULL

Версавия Янкова 9 год. ОДК “Св. Иван Рилски” ул.”Кокиче” №3 клуб “Светлини сред сенките”, гр. Казанлък, ръководител: Валентина Димова

Брой гласове:
0

Левски

 

Левски скачал, като лъв –

винаги, във всичко пръв,

той за България се борил

и много добрини е сторил.

 

С очи по-сини от небето,

той в планината и в полето,

е пеел песни и направил

неща, които не забравяме.

 

Апостолът на свободата,

познават днес дори децата.

Това е Левски – като лъв,

който във всичко е бил пръв.

 УЧАСТНИЦИ: