Състезатели

NULL

Зарина Миленова Захариева, клас: VIII „а“, гр. Чирпан,Ръководител: Недка Стефанова Петрова-старши учител по български език, литература и история, библиотекар

Брой гласове:
1

Дякон Игнатий-Левский

Акростих

 

Д жингиби ме нарекоха турците-

Е дин джин, сянка, дух неуловим.

М оят народ, за който бях тръгнал курбан да ставам, зовяха недостоен,

О тцеругателите не разсъдиха-

Н епознат бе ликът ми, срещах се тайно с съратници,

Ъ гълче скрито в над сто свети места.

Т ам, в обителта сопотска, бях шест години послушник на вуйчо си.

 

Н авръх Великден хвърлих расото, отрязах косите си-преродих се в Апостола.

А з не издадох ни едно тайно име, споменах малцината, дето не бяха в родината.

 

И маха снимка и думата на Стефана, богатия търновец.

М атей Миткалото и Христо-Големия-най-верни другари ми бяха.

П ътят Голгота от де ще минава те не разбраха.

Е дин от верните ми заместници в Хасково

Р елсите накапа със восък и гаечен ключ изработиха.

И маше и предатели като Общия.

Я сно им каза и хаджи Станьо: „Свобода на България ми трябва, ефенди…“

Т айният шифър изработи Зографина

А ТСК („Аз и ти сме от един комитет“)-думах им пламенно.УЧАСТНИЦИ: