Състезатели

NULL

Емил Лебльо, 3б клас, Българско училище ”Иван Вазов” Париж, Франция Янета Димитрова - учител в БУ "Иван Вазов" - Париж

Брой гласове:
4

Васил Левски

 

В полите на Балкана бял сняг валеше.

Вятър свистеше в дърветата голи.

Млад момък вървеше в тежки окови,

в очите му сини смел пламък блестеше.

 

В съда той нищо не каза.

Другарско име той не продума.

Черно бесило врагът му показа –

устата юнашка не издаде ни дума.

 

Тъгата ми е огромна, като смелостта ти:

за България ти си даде душата.

Никой не знае, Левски, къде си,

но ти вечно живееш в сърцата.УЧАСТНИЦИ: