Състезатели

NULL

ДОБРОМИРА ХРИСТИЯНОВА МИТКОВА, 9 Г.

Брой гласове:
16

 

 

                        

                      КОСИТЕ  НА  ДЯКОНА

 

                  В късен час тихо ЛЕВСКИ

                  продумал  на своята майчица:

                -  Майчице свята, скъп съм ти зная,

                   но родината моя, зове ме.

                   В сълзи, в кръв, в безчинство

                   гине народа почернен .

                   За БЪЛГАРИЯ майко,

                   живота свой, аз ще си дам

                   и за СВОБОДАТА на народа си,

                   аз ще се боря, ако ще дори да загина.

                   Моля те, майчице свята, а ти не плачи.

                   Вземи ми косите ,

                   до сърцето си свое сложи ги.

                   Пази ги!Ако ли пък погина

                   незнайно къде,

                   нека ти бъдат спомен от мене!...

                   Така ЛЕВСКИ думал в един късен час,

                    на своята майчица свята.

                    И своята сила и святост

                    оставил чрез тях!

                   На потомците свои.

                   На нас!

 


ДОБРОМИРА ХРИСТИЯНОВА МИТКОВА, 9 Г. ГР. ВАРНА ОУ,, ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 3 КЛ.УЧАСТНИЦИ: