Състезатели

NULL

АЛЕКС МЛАДЕНОВ, ГР. КОСТИНБРОД

Брой гласове:
9

 

 

 

Безсмъртният Апостол

 

Роди го карловката Гина

в къщурка схлупена и бедна,

там детството нерадостно премина ,

там в мъките народни той прогледна.

Безстрашен беше Левски вред,

неузнаваем и за турчин, и за чорбаджия

избягваше от трудности безчет,

живееше  в сиромашия.

Предаден бе от поп и бе обесен,

но делото остана да живее,

 народът български от дълг обзет

до днес за него песен пее.


АЛЕКС ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ - 14Г., 8-А КЛАС ГР. КОСТИНБРОД, ОБЛ. СОФИЙСКА, СОУ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”УЧАСТНИЦИ: